weitere Nattern-Arten:
Malpolon monspessulanus
Natrix natrix

Vipernatter

United Kingdomviperine water snake

Natrix maura
(Linnaeus, 1758)


Colubridae (Nattern)

Fund: Frankreich , Sankt Maxime , Juni 2012
13.6.2012 Sankt Maxime
17.6.2013 Sankt Maxime
13.6.2012 Sankt Maxime
17.6.2013 Sankt Maxime